அகர்மாவின் விதை

‘என்னிடம் இருட்டைக் கொண்டு வா, நான் தான் அதை விலக்கினேன் என்று ஒப்புக்கொள்கிறேன் ‘ வெளிச்சம் கல்வியும் அறிதலும் நம் ஊரில் ஓர் சிறிய பட்டாம்பூச்சியின் சிறகின்…

The Sitout at Kompally.

An opportunity knocked to explore designing with up-cycled materials and we choose to grab it.  4321, fancy number in reality was the…

ஊரூர் ஆள்காட் குப்பம் – கற்றல் வெளி

‘அவன் நடந்து நடந்து தேய்ந்த பாதையில் தற்சார்பியலை நோக்கிய பயணத்தில் , நாம் இன்னும் அங்கையே தான் நின்று கொண்டு இருக்கிறோம்.’ அவன் காந்தி . கல்வி…

ஊர் | உலா | உறவு – திருவல்லிக்கேணி

சில வருடங்கள் முன்பு ஊரே ஒருவனை நிராகரித்தது. அதே ஊர் இப்பொழுது நிராகரிக்கப்படுகிறது. இரண்டிற்கும் சாட்சியாய் நிற்பது காலம் மட்டுமே. அவன் பாரதி. அவள் திருவல்லிக்கேணி. ஓர்…

“மிதந்தது காகிதம், கரைந்தது மரம்”

‘மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம்’……. ‘நிலத்தடி நீர் காப்போம்’….. இவ்வாறு பல்வேறு கோஷங்களும், மேற்கோள்களும் காதில் விழுந்து கொண்டிருக்கின்றது. இன்றைய சூழலில் நாம் அனைவரும் நிலத்தடி நீர்,…

What an AMAZING RACE…!

The old city of Hyderabad witnessed children and mentors of the Oakridge SGLI Programme play the Amazing Race. In tandem…