ஊர் | உலா | உறவு – திருவல்லிக்கேணி

சில வருடங்கள் முன்பு ஊரே ஒருவனை நிராகரித்தது. அதே ஊர் இப்பொழுது நிராகரிக்கப்படுகிறது. இரண்டிற்கும் சாட்சியாய் நிற்பது காலம் மட்டுமே. அவன் பாரதி. அவள் திருவல்லிக்கேணி. ஓர் … More

“மிதந்தது காகிதம், கரைந்தது மரம்”

‘மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம்’……. ‘நிலத்தடி நீர் காப்போம்’….. இவ்வாறு பல்வேறு கோஷங்களும், மேற்கோள்களும் காதில் விழுந்து கொண்டிருக்கின்றது. இன்றைய சூழலில் நாம் அனைவரும் நிலத்தடி நீர், … More